Váš laboratórny test
s lekárskym nálezom
zo špičky prsta

Icon

Odber vzoriek z prsta sa vykonáva decentralizovane priamo na jednom z našich testovacích miest, napríklad v lekárňach alebo priamo vo vašej firme.

To výrazne uľahčuje prístup k preventívnej diagnostike.

Všetky produkty INOOlab sú vyvíjané, vyrábané a distribuované podľa normy ISO 13485 a spĺňajú aktuálne požiadavky IVDR.

Ihr Labortest mit ärztlicher Befundung