Prečo testovať?

Kvantitatívny test protilátok Covid-19 FluoBolt™-DUO-SN

Ďakujeme, že ste si vybrali test protilátok INOOlab.

Výskyt stále väčšieho počtu infekčných variantov a slabnúca imunita po infekcii alebo očkovaní vyvolávajú neustálu potrebu merania protilátok proti SARS-CoV-2.

Pretože čím vyššia je hladina určitých protilátok, tým vyššia je ochrana proti infekcii.

Okrem toho existujú veľké skupiny ľudí, u ktorých očkovanie nemusí fungovať tak dobre, pretože ich imunitný systém je potlačený (napr. pacienti s rakovinou podstupujúci chemoterapiu alebo ľudia po transplantácii orgánov, ktorí musia užívať imunosupresíva).

Otázka, či a koľko protilátok sa vytvorilo po prirodzenej infekcii, tiež často zostáva nezodpovedaná. Pre túto cieľovú skupinu je dôležitý stav protilátok a jeho vývoj v čase.

Ako funguje test protilátok INOOlab COVID-19 FluoBolt™- DUO SN?

Vysoko citlivá patentovaná technológia FluoBolt™ umožňuje simultánnu, t. j. duálnu, kvantitatívnu detekciu protilátok proti  S-proteínu  (S1-RBD) a nukleokapsidu (NC) proti SARS-CoV-2 a preto sa používa na hodnotenie stavu imunity po infekcii a/alebo očkovaní.

Výsledky vám preto povedia, ako dobre očkovanie fungovalo alebo či ste mohli byť infikovaní bez príznakov.

Vzorka krvi sa odoberá v lekárni malým vpichom do špičky prsta.

Odber kvapky krvi je rýchly a nekomplikovaný.

Výsledok dostanete po niekoľkých dňoch.

Lekársku správu v laboratórnej kvalite dostanete priamo do svojej e-mailovej schránky.

Jednoduchý odber krvi

Prehrať video

Čo pre mňa tieto výsledky znamenajú?

Prítomnosť protilátok S1-RBD poskytuje informáciu o tom,
či a ako dobre očkovanie fungovalo.

Protilátky S1-RBD sa však vytvárajú aj počas infekcie vírusom. Hoci doteraz nebola definovaná žiadna prahová hodnota protilátok pre bezpečnú ochranu pred infekciou, štúdie ukazujú, že vysoká hladina protilátok S1-RBD koreluje s nízkou pravdepodobnosťou infekcie.

Prítomnosť protilátok proti nukleokapsidám (NC) naznačuje, že ste mohli byť infikovaní vírusom aj bez príznakov. Nukleokapsidové protilátky nechránia pred infekciou!

Po infekcii bez príznakov existuje určitá zvýšená pravdepodobnosť, že patríte do skupiny ľudí, u ktorých majú v súčasnosti známe mutácie SARSCoV-2 miernejší alebo bezpríznakový priebeh.

Ak sa zistili protilátky S1-RBD a aj protilátky NC, pravdepodobne ste už mali infekciu COVID-19.

Ak sa nezistili ani protilátky S1-RBD, ani protilátky NC, znamená to, že ste neprešli infekciou, ani sa nevytvorila potrebná imunitná ochrana prípadným očkovaním.

V laboratórnej správe, ktorú čoskoro dostanete, budú vaše laboratórne hodnoty interpretované odborníkom v laboratórnej diagnostike.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Pravidelne kontrolujte stav svojich protilátok!