Zásady ochrany osobných údajov

Zodpovednosť:
Fianostics GmbH
Dr. Gerhard Hawa
Medicínska diagnostika

TFZ Wr. Neustadt. Objekt E
Viktor Kaplan Strasse 2
2700 Wr. Neustadt
Mail: office@fianostics.at

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Nastavenia ochrany osobných údajov” /]

Účel zhromažďovania, uchovávania a/alebo spracovania údajov

Ako prevádzkovatelia týchto stránok berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.
Spracovanie vašich údajov, ktoré získavame prostredníctvom webovej stránky www.inoolab.com, sa vykonáva najmä na účely plnenia našich zmluvných povinností (vypracovanie osobnej správy zmluvnými lekársko-diagnostickými pracovníkmi).
Nevytvárame žiadne záujmy ani profily používateľov.

Spracované údaje

Spracúvajú sa tieto údaje:
* Základné údaje zákazníka (meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia,)
* Údaje o meracích bodoch, ktoré používate

Doba skladovania

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy. Osobné zdravotné údaje uchováva dodávateľ lekársko-diagnostických služieb v súlade s predpismi platnými v tomto prípade.

Určenie tretích strán s prístupovými právami

Na vyššie uvedené účely budú vaše osobné údaje v prípade potreby poskytnuté nasledujúcim príjemcom:
* Spracovatelia (napr. dodávatelia lekársko-diagnostických služieb, dodávatelia IT)
* Orgány v rámci svojej pôsobnosti

Okrem toho sa primerane uplatňujú vyhlásenia o ochrane údajov našich zmluvných partnerov:

* Fianostics GmbH: https://www.fianostics.at/datenschutzerklaerung/

* Labor Vidotto: https://www.labor-vidotto.at/datenschutzerklaerung/

* LABUNIQ Servicegesellschaft mbH: https://labuniq.com/impressum/

Súbory cookie používané na tejto webovej lokalite

[borlabs-cookie type=”cookie-list” /]

Možnosti OPT-Out

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”borlabs-cookie” /]

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”googlemaps” /]

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”wpstat” /]

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”wpml” /]